รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : มนุษยศาสตร์สาร
Total Citations : 20
Total Publications : 280
Journal Name : Journal of Human Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.พศุตม์ ลาศุขะ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: j. hum. sci.
ISSN : 1513-461X
E-ISSN : 2630-0370
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  / Faculty of Humanities, Chiang Mai University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : humanjournal@cmu.ac.th
Website : http://journal.human.cmu.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
1
2
4
0
0
0
0
1
0
0
Publication
17
18
16
11
11
16
16
24
32
0
Citation / Publication
0.06
0.11
0.25
0
0
0
0
0.04
0
0