รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : มนุษยสังคมสาร (มสส.)
Journal Name : Journal of Humanities & Social Sciences (JHUSOC)
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr.Akkarapon Nuemaihom (รศ. ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม)
ชื่อย่อของวารสาร : มสส.
Abbreviation Name: JHUSOC
ISSN : 2673-0243
E-ISSN : 2774-1451
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เลขที่ 439 ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ / Faculty of Humanities and Social Sciences, Buriram Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : jhusoc@bru.ac.th
Website : https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jhusoc
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 1686-0101
  • Published Issue in This Journal Name Since Vol.17 No.1 (2019)