รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : รัฐศาสตร์สาร
Total Citations : 151
Total Publications : 495
Journal Name : Journal of Political Science
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ธเนศ วงศ์ยานนาวา
ชื่อย่อของวารสาร : รศส
Abbreviation Name: JPS
ISSN : 0125-135X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
เจ้าของ : คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Faculty of Political Science, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : chanon.jann@gmail.com
Website : http://www.polsci.tu.ac.th/nw_polsci/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=132
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
2
6
5
1
0
0
0
0
0
0
Publication
18
17
20
17
17
20
16
11
0
0
Citation / Publication
0.11
0.35
0.25
0.06
0
0
0
0
0
0