รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
Total Citations : 31
Total Publications : 264
Journal Name : Phetchabun Rajabhat Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ธรรม์ณชาติ วันแต่ง
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JPCRU
ISSN : 0859-8185
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ / Phetchabun Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : research_pcru@hotmail.com
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/jpcru/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
4
1
20
2
0
1
0
0
0
0
Publication
30
31
24
15
19
20
20
10
0
0
Citation / Publication
0.13
0.03
0.83
0.13
0
0.05
0
0
0
0