รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : ราชภัฏเพชรบูรณ์สาร
Journal Name : Phetchabun Rajabhat Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.กฤษติญา มูลศรี
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JPCRU
ISSN : 0859-8185
E-ISSN : 2821-9988
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์83 หมู่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ / Phetchabun Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : research_pcru@hotmail.com
Website : https://research.pcru.ac.th/journalpcru/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :