รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์
Total Citations : 6
Total Publications : 47
Journal Name : Journal of Boromarajonani College of Nursing, Surin
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.จุฬารัตน์ ห้าวหาญ
ชื่อย่อของวารสาร : วารสาร วพบ.สร.
Abbreviation Name: JOBCNSUR
ISSN : 1906-6813
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ 320 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000
เจ้าของ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ / Boromarajonani College of Nursing, Surin
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : howharn@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/bcnsurin
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
1
0
1
0
0
3
1
0
Publication
0
0
0
9
10
3
11
14
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0.1
0
0
0.21
0
0