รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : ลำปางเวชสาร
Total Citations : 2
Total Publications : 61
Journal Name : Lampang Medical Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.(พิเศษ)นพ.อนุวัตร พงษ์คุณากร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: LMJ
ISSN : 0125-4235
E-ISSN : 2697-4797
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลลำปาง 280 ถ.พหลโยธิน ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
เจ้าของ : โรงพยาบาลลำปาง / Lampang Hospital
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : dranuwat@hotmail.com
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/LMJ
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics / Dentistry
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
Publication
0
8
8
8
8
9
10
10
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0.25
0
0
0
0
0