รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วรรณวิทัศน์
Total Citations : 19
Total Publications : 186
Journal Name : VANNAVIDAS : Journal of Thai Language, Literature and Culture
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.นาวิน โบษกรนัฏ
ชื่อย่อของวารสาร : วรรณวิทัศน์
Abbreviation Name: VANNAVIDAS
ISSN : 1513-9956
E-ISSN : 2672-9946
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ถนนพระจันทร์ กรุงเทพฯ 10200
เจ้าของ : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  / Faculty of Liberals Arts, Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : vannavidas@arts.tu.ac.th
Website : https://so06.tci-thaijo.org/index.php/VANNAVIDAS
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
Publication
10
6
14
8
14
8
16
15
0
0
Citation / Publication
0
0
0.07
0
0
0
0
0
0
0