รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : AU Journal of Management
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.ธนุส สุทธิพิศาล
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1686-0039
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะบริหารธุรกิจ ม.อัสสัมชัญ 592/3 ซ.รามคำแหง 24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เจ้าของ : Assumption University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : aujm@au.edu, d.sutthiphisal@gmail.com
Website : https://aujm.au.edu/index.php/AUJM
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :