รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสาร มฉก.วิชาการ
Total Citations : 146
Total Publications : 467
Journal Name : HCU Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Dr.Jonathan Rante Carreon
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0859-9343
E-ISSN : 2651-1398
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 18/18 ถ.บางนา-ตราด กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ / Huachiew Chalermprakiet University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : hathairat.hcu@gmail.com, academic.hcu@gmail.com
Website : https://he01.tci-thaijo.org/index.php/HCUJOURNAL
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing / Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
7
5
9
7
6
0
9
1
0
0
Publication
25
24
24
21
33
28
13
24
0
0
Citation / Publication
0.28
0.21
0.38
0.33
0.18
0
0.69
0.04
0
0