รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสาร สออ. ประเทศไทย
Journal Name : ASAIHL-Thailand Journal
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1513-0975
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานเลขานุการ สออ.ประเทศไทย 328 ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เจ้าของ : สมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำประเทศไทย
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : asaihl-thailand@chula.ac.th
Website :
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :