รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารอัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
Total Citations : 3
Total Publications : 140
Journal Name : Al-HIKMAH Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.มุฮำหมัดซากี เจ๊ะหะ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: HIKMAH_FTU
ISSN : 0859-0001
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 135/8 ม.3 บ้านโสร่ง ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี 64160
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยฟาฏอนี / Fatoni University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : smuham@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/HIKMAH
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :
 • เริ่มใช้ชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 มกราคม-มิถุนายน 2557 (Vol.4 No.7 January-June 2014) เป็นต้นไป
 • ชื่อวารสาร (เดิม) คือ วารสารอัล-ฮิกมะฮฺ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  Citation
  0
  0
  0
  0
  1
  0
  2
  0
  0
  0
  Publication
  0
  0
  0
  23
  22
  25
  28
  27
  15
  0
  Citation / Publication
  0
  0
  0
  0
  0.05
  0
  0.07
  0
  0
  0