รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Total Citations : 6
Total Publications : 171
Journal Name : Ubon Ratchathani Law Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.อภินันท์ ศรีศิริ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1906-1560
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต. เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี 34190
เจ้าของ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / Faculty of Law, Ubon Ratchathani University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : treeneat.law.ubu@gmail.com
Website : http://202.28.49.72/LAW-journal/index.html
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
Publication
11
10
16
16
17
18
16
11
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0.12
0
0
0.09
0
0