รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : ABAC ODI Journal. Vision. Action. Outcome
ชื่อบรรณาธิการ : Dr. Maria Socorro (Marrisa ) C. L. Fernando
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Abac ODI Journal
ISSN : 2351-0617
E-ISSN : 2408-2058
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Organization Development Institute (ABAC-ODI) Graduate School of Business 3rd Floor Building L Assumption University Hua Mak Campus, 592/3 Ramkhamhaeng 24 Bangkapi, Bangkok 10240
เจ้าของ : Organization Development Institue, Graduate School of Business, Assumption University of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : mariaFernando@au.edu
Website : http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/odijournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting
หมายเหตุ :