รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 0
Total Publications : 87
Journal Name : ABAC ODI Journal. Vision. Action. Outcome
ชื่อบรรณาธิการ : Dr. Maria Socorro (Marrisa ) C. L. Fernando
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Abac ODI Journal
ISSN : 2351-0617
E-ISSN : 2408-2058
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Organization Development Institute (ABAC-ODI) Graduate School of Business 3rd Floor Building L Assumption University Hua Mak Campus, 592/3 Ramkhamhaeng 24 Bangkapi, Bangkok 10240
เจ้าของ : Organization Development Institue, Graduate School of Business, Assumption University of Thailand
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : mariaFernando@au.edu
Website : http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/odijournal
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
19
17
24
12
15
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0