รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 25
Total Publications : 162
Journal Name : AU Journal of Technology
ชื่อบรรณาธิการ : Assis. Prof. Dr. Narong Chomchalow
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1513-0886
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Editor AU J.T., Assumption University, Ram Khamhaeng 24 Road, Hua Mak, Bangkok 10240, Thailand
เจ้าของ : Assumption University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : narongchc@au.edu
Website : http://www.journal.au.edu/abacjourtech_index.html
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
8
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
36
28
12
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0.22
0.04
0
0
0
0
0
0
0
0