รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : AU Journal of Technology
ชื่อบรรณาธิการ : Assis. Prof. Dr. Narong Chomchalow
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1513-0886
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Editor AU J.T., Assumption University, Ram Khamhaeng 24 Road, Hua Mak, Bangkok 10240, Thailand
เจ้าของ : Assumption University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : narongchc@au.edu
Website : http://www.journal.au.edu/abacjourtech_index.html
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :