รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์
Total Citations : 19
Total Publications : 69
Journal Name : Dhurakij Pundit Law Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.กรรภิรมย์ โกมลารชุน
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1513-8089
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถ.ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
เจ้าของ : คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ / Pridi Banomyong Faculty of Law, Dhurakij Pundit University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : kanpirom.kon@dpu.ac.th
Website : https://www.dpu.ac.th/law/about.html
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0