รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Total Citations : 366
Total Publications : 141
Journal Name : Bulletin of the Department of Medical Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.บุษราวรรณ ศรีวรรธนะ
ชื่อย่อของวารสาร : ว กรมวิทย พ
Abbreviation Name: Bull Dept Med Sci
ISSN : 0125-684X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 88/7 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
เจ้าของ : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : busarawan.s@dmsc.mail.go.th
Website : http://dmsc2.dmsc.moph.go.th/net/BDMS/back_issue.html
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Chemistry / Immunology and Microbiology / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
1
1
1
4
9
2
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
57
26
20
18
16
4
Citation / Publication
0
0
0
0
0.16
0.08
0
0
0
0