รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 7
Total Publications : 184
Journal Name : AU-GSB e-Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Dr. Kitikorn Dowpiset
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: AUGSB eJournal
ISSN : 1906-3296
E-ISSN : 2773-868X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Graduate School of Business, Assumption University, Ramkhamhaeng Rd., Soi 24, Hua Mak, Bangkok 10240, Thailand
เจ้าของ : Assumption University, Graduate School of Business
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : kitikorndwp@au.edu
Website : http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/AU-GSB/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
1
2
2
0
0
0
0
0
0
Publication
21
18
13
18
20
22
12
15
7
0
Citation / Publication
0
0.06
0.15
0.11
0
0
0
0
0
0