รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการงบประมาณ
Total Citations : 10
Total Publications : 295
Journal Name : Budget Journal
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1686-2147
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงบประมาณ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400
เจ้าของ : สำนักงบประมาณ
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : budgetjournal@bbmail.bb.go.th
Website : http://www.bb.go.th/topic3.php?gid=131&mid=216
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
3
0
0
2
0
0
0
0
0
Publication
20
13
8
32
30
20
11
16
10
0
Citation / Publication
0
0.23
0
0
0.07
0
0
0
0
0