รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Total Citations : 103
Total Publications : 184
Journal Name : WMS Journal of Management
ชื่อบรรณาธิการ : Asst.Prof. Chuleerat KONGRUANG, Ph.D.
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Abbreviation Name: WMS Journal of Management Walailak University
ISSN : 2286-718X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 หมู่ 10 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
เจ้าของ :
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : wmsjournal@hotmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/wms
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
17
15
24
14
13
13
5
0
0
Publication
0
14
20
19
19
22
26
44
20
0
Citation / Publication
0
1.21
0.75
1.26
0.74
0.59
0.5
0.11
0
0