รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 183
Total Publications : 443
Journal Name : BU Academic Review
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Rosechongporn Komolsevin, Ph.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: BU Academic Review
ISSN : 1685-4322
E-ISSN : 2651-0952
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เลขที่ 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ / Bangkok University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : rommanee.y@bu.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/buacademicreview/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :
 • Formerly known as: ISSN : 1685-4322
 • An online-only journal

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  Citation
  17
  11
  7
  4
  13
  14
  1
  2
  0
  0
  Publication
  46
  21
  19
  21
  29
  21
  20
  21
  20
  1
  Citation / Publication
  0.37
  0.52
  0.37
  0.19
  0.45
  0.67
  0.05
  0.1
  0
  0