รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : BU Academic Review
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Rosechongporn Komolsevin, Ph.D.
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: BU Academic Review
ISSN :
E-ISSN : 2651-0952
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
 • Research Institute for Creative Economy. BANGKOK UNIVERSITY 9/1 Moo 5 Phaholyothin Road, Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120
 • สำนักสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เลขที่ 9/1 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120
 • เจ้าของ : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ / Bangkok University
  จำนวนฉบับต่อปี : 2
  Email : rommanee.y@bu.ac.th
  Website : https://so01.tci-thaijo.org/index.php/buacademicreview
  TCI กลุ่มที่ : 1
  สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
  สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
  หมายเหตุ :
 • Formerly known as ISSN : 1685-4322
 • An online-only journal