รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
Total Citations : 518
Total Publications : 404
Journal Name : The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr. Patcharin Nintachan
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JPNMH
ISSN : 0857-4553
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 112 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพฯ 10600
เจ้าของ : สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : pat.tom49@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/JPNMH
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
55
53
59
45
52
22
12
5
1
0
Publication
29
29
31
30
30
30
30
30
10
0
Citation / Publication
1.9
1.83
1.9
1.5
1.73
0.73
0.4
0.17
0.1
0