รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
Total Citations : 149
Total Publications : 454
Journal Name : The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร. กาญจนา สุทธิเนียม
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JPNMH
ISSN : 0857-4553
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 112 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพฯ 10600
เจ้าของ : สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : psychonursejournal@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/JPNMH
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
18
16
11
16
19
11
4
0
0
0
Publication
29
31
30
30
30
30
30
30
30
0
Citation / Publication
0.62
0.52
0.37
0.53
0.63
0.37
0.13
0
0
0