รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
Total Citations : 535
Total Publications : 408
Journal Name : The Journal of Psychiatric Nursing and Mental Health
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr. Patcharin Nintachan
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JPNMH
ISSN : 0857-4553
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 112 ถนนสมเด็จเจ้าพระยา คลองสาน กรุงเทพฯ 10600
เจ้าของ : สมาคมพยาบาลจิตเวชแห่งประเทศไทย
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : pat.tom49@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/JPNMH
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
58
53
60
47
57
23
13
5
3
0
Publication
29
29
31
30
30
30
30
30
14
0
Citation / Publication
2
1.83
1.94
1.57
1.9
0.77
0.43
0.17
0.21
0