รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ
Total Citations : 1371
Total Publications : 615
Journal Name : Journal of Nursing and Health Care
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.สมจิต แดนสีแก้ว
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2351-0358
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เจ้าของ : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : jnatned@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/jnat-ned/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing / Health Professions
หมายเหตุ :
 • เริ่มใช้ ISSN และชื่อวารสารใหม่ ตั้งแต่ปีที่ 32 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2557 (Vol.32 No.1 2014) เป็นต้นไป
 • ISSN และชื่อวารสาร (เดิม) คือ ISSN: 0125-8842, วารสารสมาคมพยาบาลฯ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  2021
  Citation
  176
  117
  201
  174
  182
  193
  127
  56
  4
  0
  Publication
  0
  0
  85
  82
  90
  98
  106
  90
  64
  0
  Citation / Publication
  0
  0
  2.36
  2.12
  2.02
  1.97
  1.2
  0.62
  0.06
  0