รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Total Citations : 103
Total Publications : 310
Journal Name : Community Health Development Quarterly Khon Kaen University
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.มานพ คณะโต, ผศ.พญ. วริสรา ลุวีระ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 2287-0075
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 123 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002
เจ้าของ : ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : chdkku2560@gmail.com
Website : https://home.kku.ac.th/chd/index.php?lang=en
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
10
22
14
18
16
14
8
1
0
Publication
30
40
40
40
40
39
40
40
1
0
Citation / Publication
0
0.25
0.55
0.35
0.45
0.41
0.35
0.2
1
0