รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการวิจัย กาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
Total Citations : 18
Total Publications : 261
Journal Name : Kasalongkham Research Journal Chiangrai Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : อาจารย์ ดร.อนันต์ แก้วตาติ๊บ
ชื่อย่อของวารสาร : กาสะลองคำ
Abbreviation Name: KSK
ISSN : 1906-3016
E-ISSN : 2697-5017
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 80 ม.9 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
เจ้าของ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย / Research and Development Institute, Chiang Rai Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : rdi@crru.ac.th,kasalongkham.crru@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/ksk/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Psychology / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
8
0
0
4
0
1
0
0
0
0
Publication
17
27
29
31
21
24
49
23
1
0
Citation / Publication
0.47
0
0
0.13
0
0.04
0
0
0
0