รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 11
Total Publications : 86
Journal Name : Bulletin of Health, Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : Supachai Kunaratnpruk
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: BHST
ISSN : 0858-7531
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Rangsit University Paholyotin Rd, Patumthani 12000 Thailand
เจ้าของ : Rangsit University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : supachai@rsu.ac.th
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : Currently known as: ISSN : 2672-9628, E-ISSN : 2672-9423, Interprofessional Journal of Health Sciences (Vol.17 No.1 2019 - present)

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
2
5
2
1
0
0
0
Publication
0
0
0
12
18
24
15
17
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0.17
0.28
0.08
0.07
0
0
0