รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Bulletin of Health, Science and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : Supachai Kunaratnpruk
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: BHST
ISSN : 0858-7531
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Rangsit University Paholyotin Rd, Patumthani 12000 Thailand
เจ้าของ : Rangsit University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : supachai@rsu.ac.th
Website : https://ijhs.rsu.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : Currently known as: ISSN : 2672-9628, E-ISSN : 2672-9423, Interprofessional Journal of Health Sciences (Vol.17 No.1 2019 - present)