รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร
Total Citations : 7
Total Publications : 47
Journal Name : The Journal of Administration Development Research
ชื่อบรรณาธิการ : ศ.ดร.สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารการวิจัยการพัฒนาการบริหาร
Abbreviation Name: The Journal of Administration Development Research
ISSN : 1906-456X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : มหาวิทยาลัยปทุมธานี ( ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ) เลขที่ 140 ม.4 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
เจ้าของ : โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการพัฒนาการบริหาร มหาวิทยาลัยปทุมธานี
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : bestphd@hotmail.com
Website : http://www.CFS THAILAND.COM
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Business, Management and Accounting / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
2
1
2
0
1
0
0
Publication
0
4
5
4
11
12
11
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0.5
0.09
0.17
0
0
0
0