รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
Total Citations : 320
Total Publications : 355
Journal Name : Thailand Journal of Health Promotion and Environmental Health
ชื่อบรรณาธิการ : นายแพทย์ชัยพร พรหมสิงห์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JHEALTH
ISSN : 0859-5453
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เจ้าของ : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : tmorns@gmail.com
Website : http://advisor.anamai.moph.go.th/main.php?filename=jhealth
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Environmental Science / Social Sciences / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
12
10
7
8
3
5
13
0
1
0
Publication
39
38
38
32
40
41
33
0
17
0
Citation / Publication
0.31
0.26
0.18
0.25
0.08
0.12
0.39
0
0.06
0