รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
Total Citations : 298
Total Publications : 338
Journal Name : Thailand Journal of Health Promotion and Environmental Health
ชื่อบรรณาธิการ : นายแพทย์ชัยพร พรหมสิงห์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JHEALTH
ISSN : 0859-5453
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เจ้าของ : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : tmorns@gmail.com
Website : http://advisor.anamai.moph.go.th/main.php?filename=jhealth
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Environmental Science / Social Sciences / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
5
12
10
6
6
0
4
2
0
0
Publication
38
39
38
38
32
40
41
33
0
0
Citation / Publication
0.13
0.31
0.26
0.16
0.19
0
0.1
0.06
0
0