รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : International Scientific Journal of Engineering and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr. Parinya Sanguansat
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: ISJET
ISSN :
E-ISSN : 2586-8527
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : The Office of Research and Development, Panyapiwat Institute of Management (PIM) 85/1 Moo 2, Chaengwattana Road, Bang Talad, Pakkred, Nonthaburi 11120, Thailand
เจ้าของ : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ / Panyapiwat Institute of Management
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : suchindacha@pim.ac.th
Website : https://ph02.tci-thaijo.org/index.php/isjet
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Computer Science / Engineering
หมายเหตุ :