รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 8
Total Publications : 48
Journal Name : International Scientific Journal of Engineering and Technology
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr. Parinya Sanguansat
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: ISJET
ISSN :
E-ISSN : 2586-8527
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : The Office of Research and Development, Panyapiwat Institute of Management (PIM) 85/1 Moo 2, Chaengwattana Road, Bang Talad, Pakkred, Nonthaburi 11120, Thailand
เจ้าของ : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ / Panyapiwat Institute of Management
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : suchindacha@pim.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/isjet/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Computer Science / Engineering
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
0
0
0
5
2
1
0
0
Publication
0
0
0
0
0
12
12
12
12
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0.42
0.17
0.08
0
0