รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการอาชีวะและเทคนิคศึกษา
Total Citations : 40
Total Publications : 80
Journal Name : Journal of Vocational and Technical Education
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข
ชื่อย่อของวารสาร : วกอท.
Abbreviation Name: JVTE.
ISSN : 2229-1806
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาขีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
เจ้าของ : ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาขีวศึกษา สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : prachyanun.n@fte.kmutnb.ac.th
Website : http://ojs.kmutnb.ac.th/index.php/JVTE
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Computer Science / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
13
3
9
1
1
3
4
0
0
0
Publication
0
0
0
0
17
19
20
24
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0.06
0.16
0.2
0
0
0