รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์
Journal Name : Medical Journal of Srisaket Surin Buriram Hospitals
ชื่อบรรณาธิการ : Dr.Chaowat Pimratana
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: MJSBH
ISSN : 0857-2895
E-ISSN : 2730-2687
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
เจ้าของ : โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : nongnuchbr14@gmail.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Dentistry
หมายเหตุ :