รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์
Total Citations : 16
Total Publications : 222
Journal Name : Medical Journal of Srisaket Surin Buriram Hospitals
ชื่อบรรณาธิการ : Dr. Chaowat Pimratana
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: MJSBH
ISSN : 0857-2895
E-ISSN : 2730-2687
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
เจ้าของ : โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : nongnuchbr14@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Dentistry
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
4
4
1
4
2
0
1
0
0
Publication
0
20
15
23
14
17
29
37
67
0
Citation / Publication
0
0.2
0.27
0.04
0.29
0.12
0
0.03
0
0