รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์
Total Citations : 16
Total Publications : 222
Journal Name : Medical Journal of Srisaket Surin Buriram Hospitals
ชื่อบรรณาธิการ : Dr. Chaowat Pimratana
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: MJSBH
ISSN : 0857-2895
E-ISSN : 2730-2687
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : โรงพยาบาลบุรีรัมย์ 10/1 ถ.หน้าสถานี ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000
เจ้าของ : โรงพยาบาลสุรินทร์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาลบุรีรัมย์
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : nongnuchbr14@gmail.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Medicine / Nursing / Dentistry
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
4
4
1
4
2
0
1
0
0
Publication
20
15
23
14
17
29
37
67
0
0
Citation / Publication
0
0.27
0.17
0.07
0.24
0.07
0
0.01
0
0