รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี
Total Citations : 0
Total Publications : 35
Journal Name : Udonthani Hospital Medical Journal
ชื่อบรรณาธิการ : พญ.สุกัญญา ภัยหลีกลี้
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: udhhosmj
ISSN : 0858-6632
E-ISSN : 2697-4118
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 33 ถ.เพาะนิยม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
เจ้าของ : โรงพยาบาลอุดรธานี / Udonthani Hospital
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : sukanya_noo@hotmail.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/udhhosmj
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing / Dentistry / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
35
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0