รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารการแพทย์โรงพยาบาลอุดรธานี
Journal Name : Udonthani Hospital Medical Journal
ชื่อบรรณาธิการ : พญ.สุกัญญา ภัยหลีกลี้
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: udhhosmj
ISSN : 0858-6632
E-ISSN : 2697-4118
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : 33 ถ.เพาะนิยม ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
เจ้าของ : โรงพยาบาลอุดรธานี / Udonthani Hospital
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : sukanya_noo@hotmail.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/udhhosmj
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Nursing / Dentistry / Health Professions
หมายเหตุ :