รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์
Total Citations : 32
Total Publications : 308
Journal Name : Advanced Science Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เธียร ธีระวรวงศ์
ชื่อย่อของวารสาร : ก้าวทันโลกวิทยาศาสตร์
Abbreviation Name: Adv Sci J
ISSN : 1513-9980
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 1061 ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา / Faculty of Science and Technology, Bansomdejchaopraya Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : thiengui@yahoo.com
Website : http://sci.bsru.ac.th/advscij/
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Engineering / Medicine
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
2
0
0
4
0
0
1
0
0
0
Publication
33
33
22
17
18
19
12
18
0
0
Citation / Publication
0.06
0
0
0.24
0
0
0.08
0
0
0