รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารกีฏและสัตววิทยา
Total Citations : 230
Total Publications : 466
Journal Name : Entomology and Zoology Gazette
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0125-3794
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานตึกจักรทอง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เจ้าของ : กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : หยุดตีพิมพ์

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0