รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารกีฏและสัตววิทยา
Journal Name : Entomology and Zoology Gazette
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0125-3794
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักงานตึกจักรทอง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เจ้าของ : กองกีฏและสัตววิทยา กรมวิชาการเกษตร
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email :
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : หยุดตีพิมพ์