รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 679
Total Publications : 1778
Journal Name : Chiang Mai Journal of Science
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr. Wasu Pathom-aree
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Chiang Mai J. Sci.
ISSN : 0125-2526
E-ISSN : 2465-3845
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Faculty of Science, Chiang Mai University 239 Huaykaew Rd. Muang, Chiang Mai, 50200, Thailand
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Faculty of Science, Chiang Mai University
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : cmjs@cmu.ac.th
Website : http://epg.science.cmu.ac.th/ejournal/index.php
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Biochemistry, Genetics and Molecular Biology / Chemistry / Materials Science / Mathematics / Physics and Astronomy
หมายเหตุ : Formerly known as: วารสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | Journal of the Science Faculty of Chiang Mai University

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
76
73
61
31
18
6
12
0
0
0
Publication
67
108
130
99
137
171
247
101
112
0
Citation / Publication
1.13
0.68
0.47
0.31
0.13
0.04
0.05
0
0
0