รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Chiang Mai Journal of Science
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr. Wasu Pathom-aree
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Chiang Mai J. Sci.
ISSN : 0125-2526
E-ISSN : 2465-3845
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Faculty of Science, Chiang Mai University 239 Huaykaew Rd. Muang, Chiang Mai, 50200, Thailand
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Faculty of Science, Chiang Mai University
จำนวนฉบับต่อปี : 6
Email : cmjs@cmu.ac.th
Website : http://epg.science.cmu.ac.th/ejournal/index.php
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Life Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Biochemistry, Genetics and Molecular Biology / Chemistry / Materials Science / Mathematics / Physics and Astronomy
หมายเหตุ : Formerly known as: วารสารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ | Journal of the Science Faculty of Chiang Mai University