รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Journal Name : Journal of Industrial Education
ชื่อบรรณาธิการ : Asst. Prof. Dr.Prasert Kenpankho (ผศ. ดร.ประเสริฐ เคนพันค้อ)
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: JIE
ISSN :
E-ISSN : 2985-1890
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
 • School of Industrial Education and Technology King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) 1 Soi Chalongkrung 1, Ladkrabang, Bangkok, 10520
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบังกรุงเทพฯ 10520
 • เจ้าของ : คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง / School of Industrial Education and Technology, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang
  จำนวนฉบับต่อปี : 3
  Email : journal.ided@kmitl.ac.th
  Website : https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/JIE
  TCI กลุ่มที่ : 2
  สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
  สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Engineering / Social Sciences
  หมายเหตุ :
 • Formerly known as pISSN: 1685-3954, eISSN: 2651-0596
 • An online-only Journal