รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Chiang Mai University Journal of Social Sciences and Humanities
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 1905-906X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Research Administration Center, Office of the University, Chiang Mai University 239 Huay Keaw Road, Suthep, Muang, Chiang Mai 50200
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Chiang Mai University
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : cmupress.th@gmail.com
Website :
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : หยุดตีพิมพ์