รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม
Total Citations : 9
Total Publications : 465
Journal Name : Journal of Isan Studies
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.ทรงคุณ จันทจร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0125-8095
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
เจ้าของ : คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / Faculty of Cultural Science, Mahasarakham University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journalfcs@msu.ac.th
Website : https://culturalscience.msu.ac.th/journal/
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ : ชื่อวารสาร (เดิม) คือ วารสารอีสานศึกษาความหลากหลายทางวัฒนธรรม | Journal of isan Studies Cultural Diversity แก้ไข ณ วันที่ 25 ก.ค. 2554

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
Publication
54
52
0
23
54
53
15
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0.04
0
0
0
0
0