รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารจีนวิทยา
Total Citations : 5
Total Publications : 97
Journal Name : Journal of Sinology
ชื่อบรรณาธิการ : ศาสตราจารย์ ดร. ประพิณ มโนมัยวิบูลย์
ชื่อย่อของวารสาร : จีนวิทยา
Abbreviation Name: ISO4
ISSN : 1905-9582
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทร. 0-5391-7093สำนักงานกรุงเทพฯ 127 อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 7 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120
เจ้าของ : ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิริธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จำนวนฉบับต่อปี : 1
Email : journalofsinology.mfu@gmail.com
Website : https://sclc.mfu.ac.th/sclc-home.html
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
Publication
11
10
0
10
8
6
11
10
10
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0.17
0
0
0
0