รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารจีนวิทยา
Journal Name : Journal of Sinology
ชื่อบรรณาธิการ : Prof. Ronglin Cen
ชื่อย่อของวารสาร : จีนวิทยา
Abbreviation Name: JSINO
ISSN :
E-ISSN : 2822-0781
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ :
 • The Sirindhorn Chinese Language and Culture Center 333 Moo1, Thasud, Muang, Chiang Rai 57100
 • ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
 • เจ้าของ : ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  จำนวนฉบับต่อปี : 2
  Email : jsino.sclc@mfu.ac.th
  Website : https://journal.mfu.ac.th/index.php/jsino
  TCI กลุ่มที่ : 2
  สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
  สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
  หมายเหตุ :
 • Formerly known as pISSN: 1905-9582
 • An online-only Journal