รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 147
Total Publications : 512
Journal Name : Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : Prof.Dr. Sanchai Jaturasitha
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: CMUJ of Nat. Sci.
ISSN : 1685-1994
E-ISSN : 2465-4337
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Research Administration Center, Office of the University, Chaing Mai University, Chiang Mai 50200, Thailand
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Chiang Mai University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : cmupress.th@gmail.com
Website : http://cmuj.cmu.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Medicine / Health Professions
หมายเหตุ : ยกเลิกการจัดพิมพ์รูปเล่มตั้งแต่ Vol.18 No.1 (2019) เป็นต้นไป

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
6
25
3
13
7
3
3
2
0
0
Publication
25
79
14
53
30
19
25
24
0
0
Citation / Publication
0.24
0.32
0.21
0.25
0.23
0.16
0.12
0.08
0
0