รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : Assoc. Prof. Dr.Wasu Pathom-aree
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: CMUJ of Nat. Sci.
ISSN :
E-ISSN : 2465-4337
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Research Administration Center, Office of the University, Chaing Mai University, Chiang Mai 50200
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Chiang Mai University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : cmupress.th@gmail.com
Website : https://cmuj.cmu.ac.th/nlsc/
TCI กลุ่มที่ : none
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Medicine / Health Professions
หมายเหตุ :
  • Continued as eISSN: 2465-4337
  • Formerly known as pISSN : 1685-1994
  • An online-only Journal Since Vol.18 No.1 (2019)