รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Journal Name : Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
ชื่อบรรณาธิการ : Associate Professor Dr. Wasu Pathom-aree
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: CMUJ of Nat. Sci.
ISSN : 1685-1994
E-ISSN : 2465-4337
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Research Administration Center, Office of the University, Chaing Mai University, Chiang Mai 50200, Thailand
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / Chiang Mai University
จำนวนฉบับต่อปี : 4
Email : cmupress.th@gmail.com
Website : http://cmuj.cmu.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Agricultural and Biological Sciences / Medicine / Health Professions
หมายเหตุ : ยกเลิกการจัดพิมพ์รูปเล่มตั้งแต่ Vol.18 No.1 (2019) เป็นต้นไป