รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารช่อพะยอม
Total Citations : 13
Total Publications : 406
Journal Name : Chophayom Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ดร.อำพร แสงไชยา
ชื่อย่อของวารสาร : ช่อพะยอม
Abbreviation Name: Chophayom
ISSN : 1513-5462
E-ISSN : 2730-1826
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 80 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคราม 44000
เจ้าของ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม / Faculty of Humanities and Social Sciences, Rajabhat Maha Sarakham University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : chophayom.husoc@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/ejChophayom
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Environmental Science / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
0
1
1
1
4
3
1
0
0
Publication
9
11
29
37
63
93
85
48
0
0
Citation / Publication
0
0
0.03
0.03
0.02
0.04
0.04
0.02
0
0