รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารทันตาภิบาล
Total Citations : 128
Total Publications : 206
Journal Name : Thai Dental Nurse Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ทพ.วีระชาติ ยุทธชาวิทย์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: TDNJ
ISSN : 0857-880X
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 90/1 ถ.อนามัย อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เจ้าของ : วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น / Sirindhorn College of Public Health, KhonKaen Province
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ywerachat@hotmail.com,chinnakit@scphkk.ac.th,tdn.journal@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/TDNJ
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences / Dentistry / Health Professions
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
4
9
13
15
3
5
10
5
0
0
Publication
13
15
14
15
21
19
25
22
2
0
Citation / Publication
0.31
0.6
0.93
1
0.14
0.26
0.4
0.23
0
0