รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารทันตาภิบาล
Journal Name : Thai Dental Nurse Journal
ชื่อบรรณาธิการ : ทพ.วีระชาติ ยุทธชาวิทย์
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: TDNJ
ISSN : 0857-880X
E-ISSN : 2697-665X
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น 90/1 ถ.อนามัย อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เจ้าของ : วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น / Sirindhorn College of Public Health, KhonKaen Province
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : ywerachat@hotmail.com,chinnakit@scphkk.ac.th,tdn.journal@gmail.com
Website : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/TDNJ
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences / Dentistry / Health Professions
หมายเหตุ :