รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : 社会科学与管理
Total Citations : 1
Total Publications : 44
Journal Name : Chinese Journal of Social Science and Management
ชื่อบรรณาธิการ : Dr. Pak Thaldumrong
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: CJSSM
ISSN :
E-ISSN : 2586-8535
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 85/1 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
เจ้าของ : สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ / Panyapiwat Institute of Management
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : CJSSM@pim.ac.th
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/CJSSM/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
12
16
16
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0.08
0
0
0