รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Total Citations : 294
Total Publications : 450
Journal Name : Chulalongkorn University Dental Journal
ชื่อบรรณาธิการ : Dr. Arunee Laiteerapong
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: CU Dent J.
ISSN : 0215-2534
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : ผู้จัดการวารสารทันตแพทยศาสตร์ อาคารสมเด็จย่า93 ชั้น 10 คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เจ้าของ : คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : cudentj@gmail.com
Website : http://www.dent.chula.ac.th/cudj/index.php
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Health Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Dentistry
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
3
2
6
4
1
0
0
0
0
0
Publication
21
20
32
29
12
7
10
0
0
0
Citation / Publication
0.14
0.1
0.19
0.14
0.08
0
0
0
0
0