รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารธรรมศาสตร์
Total Citations : 51
Total Publications : 345
Journal Name : Thammasat University Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ธีระ สินเดชารักษ์
ชื่อย่อของวารสาร : วธศ
Abbreviation Name:
ISSN : 0125-3670
E-ISSN : 2651-0928
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journal.tu@gmail.com
Website : http://tujournals.tu.ac.th/thammasatjournal/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
12
3
5
5
3
0
0
0
0
0
Publication
31
21
27
20
14
13
24
25
27
0
Citation / Publication
0.39
0.14
0.19
0.25
0.21
0
0
0
0
0