รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารธรรมศาสตร์
Journal Name : Thammasat University Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร.อานนท์ มาเม้า
ชื่อย่อของวารสาร : วธศ
Abbreviation Name:
ISSN : 0125-3670
E-ISSN : 2651-0928
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : กองบริหารการวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตตึกสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 เลขที่ 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / Thammasat University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : journal.tu@gmail.com
Website : http://tujournals.tu.ac.th/thammasatjournal/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Economics, Econometrics and Finance / Social Sciences
หมายเหตุ :
  • Continued as pISSN: 3027-6055, eISSN: 3027-6195