รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารนาคบุตรปริทรรศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
Total Citations : 107
Total Publications : 233
Journal Name : Narkbhutparitat Journal Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ปัญญา เลิศไกร
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: Narkbhut NSTRU
ISSN : 1906-8735
E-ISSN : 2651-1223
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1 ม. 4 ต.ท่างิ้ว อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 80280
เจ้าของ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช / Nakhon Si Thammarat Rajabhat University
จำนวนฉบับต่อปี : 3
Email : narkbhutnstru@gmail.com
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/nakboot
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
35
14
55
1
2
0
0
Publication
0
0
0
30
27
28
40
68
40
0
Citation / Publication
0
0
0
1.17
0.52
1.96
0.03
0.03
0
0