รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารนานาชาติคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์
Total Citations : 20
Total Publications : 139
Journal Name : International Journal of Applied Computer Technology and Information Systems
ชื่อบรรณาธิการ : อ.ประดิษฐ์ สงค์แสงยศ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: IJACTIS
ISSN :
E-ISSN : 2773-9074
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 60 ถนนสายเอเชีย หมู่ที่ 3 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ / Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : pradit.s@rmutsb.ac.th
Website : http://203.158.98.12/actisjournal/index.php/IJACTIS
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Computer Science / Decision Sciences
หมายเหตุ :
 • ISSN (เดิม): 2229-0338
 • ยกเลิกการตีพิมพ์รูปเล่มวารสาร โดยจะเผยแพร่แบบออนไลน์เพียงทางเดียว

 • ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

  ข้อมูลของวารสาร
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  2017
  2018
  2019
  2020
  2021
  Citation
  0
  1
  0
  0
  5
  6
  7
  1
  0
  0
  Publication
  0
  11
  9
  8
  26
  21
  22
  32
  10
  0
  Citation / Publication
  0
  0.09
  0
  0
  0.19
  0.29
  0.32
  0.03
  0
  0