รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารนานาชาติคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์
Journal Name : International Journal of Applied Computer Technology and Information Systems
ชื่อบรรณาธิการ : อ.ประดิษฐ์ สงค์แสงยศ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: IJACTIS
ISSN :
E-ISSN : 2773-9074
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 60 ถนนสายเอเชีย หมู่ที่ 3 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ / Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : pradit.s@rmutsb.ac.th
Website : http://203.158.98.12/actisjournal/index.php/IJACTIS
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Computer Science / Decision Sciences
หมายเหตุ :
  • Formerly known as pISSN: 2229-0338
  • An online-only Journal