รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารนานาชาติคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์
Total Citations : 24
Total Publications : 129
Journal Name : International Journal of Applied Computer Technology and Information Systems
ชื่อบรรณาธิการ : อ.ประดิษฐ์ สงค์แสงยศ
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: IJACTIS
ISSN : 2229-0338
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 60 ถนนสายเอเชีย หมู่ที่ 3 ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 13000
เจ้าของ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ / Faculty of Science and Technology, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : pradit.s@rmutsb.ac.th
Website : http://203.158.98.12/actisjournal/index.php/IJACTIS
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Physical Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Business, Management and Accounting / Computer Science / Decision Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Citation
0
1
0
0
3
6
10
4
0
0
Publication
0
11
9
8
26
21
22
32
0
0
Citation / Publication
0
0.09
0
0
0.12
0.29
0.45
0.13
0
0