รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร
Journal Name : NIDA Journal of Language and Communication
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.สรุจ ศุภศิรประภา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: lcjournal
ISSN : 1513-4164
E-ISSN : 2651-1983
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : National Institute Development of Administration, The School of Language and Communication, 118 Seri-Thai Road, Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand
เจ้าของ : School of Language and Communication at NIDA
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : nidalcjournal@gmail.com
Website : http://lcjournal.nida.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :