รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารนิด้าภาษาและการสื่อสาร
Total Citations : 18
Total Publications : 163
Journal Name : NIDA Journal of Language and Communication
ชื่อบรรณาธิการ : ผศ.ดร.สรุจ ศุภศิรประภา
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name: lcjournal
ISSN : 1513-4164
E-ISSN : 2651-1983
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : National Institute Development of Administration, The School of Language and Communication, 118 Seri-Thai Road, Bangkapi, Bangkok 10240, Thailand
เจ้าของ : School of Language and Communication at NIDA
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : nidalcjournal@gmail.com
Website : http://lcjournal.nida.ac.th/
TCI กลุ่มที่ : 1
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
0
8
0
3
1
1
1
0
0
Publication
6
16
14
20
23
13
11
3
0
0
Citation / Publication
0
0
0.57
0
0.13
0.08
0.09
0.33
0
0