รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร :
Total Citations : 3
Total Publications : 13
Journal Name : Chulalongkorn Educational Review
ชื่อบรรณาธิการ :
ชื่อย่อของวารสาร :
Abbreviation Name:
ISSN : 0858-7574
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : Office of Foreign Affairs and Outreach Projects 4th Floor, Prachoomsuk Achava-Amrung Building, Faculty of Education Chulalongkorn University, Phyathai Road, Pathumwan Bangkok 10330
เจ้าของ : Faculty of Education, Chulalongkorn University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : intered@chula.ac.th
Website :
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร :
สาขาย่อยของวารสาร :
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Citation / Publication
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0