รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Total Citations : 1
Total Publications : 128
Journal Name : Assumption University Law Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร. พิศวาท สุคนธพันธุ์
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารนิติศาสตร์
Abbreviation Name: AULJ
ISSN : 2228-9526
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 592 ซอยรามคำแหง 25 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เจ้าของ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ / Faculty of Law, Assumption University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : law_journal@au.edu
Website : http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/LawJournal
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Publication
18
13
10
13
15
25
18
16
0
0
Citation / Publication
0
0.08
0
0
0
0
0
0
0
0