รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Journal Name : Assumption University Law Journal
ชื่อบรรณาธิการ : รศ. ดร. พิศวาท สุคนธพันธุ์
ชื่อย่อของวารสาร : วารสารนิติศาสตร์
Abbreviation Name: AULJ
ISSN : 2228-9526
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 592 ซอยรามคำแหง 25 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เจ้าของ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ / Faculty of Law, Assumption University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : law_journal@au.edu
Website : http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/LawJournal
TCI กลุ่มที่ : 3
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Social Sciences
หมายเหตุ :