รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารนิเทศสยามปริทัศน์
Total Citations : 4
Total Publications : 281
Journal Name : Siam Communication Review
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
ชื่อย่อของวารสาร : นิเทศสยามปริทัศน์
Abbreviation Name:
ISSN : 1513-2226
E-ISSN : 2697-4452
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถ.เพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
เจ้าของ : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Faculty of Communication Arts, Siam University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : com2@siam.edu
Website : https://so05.tci-thaijo.org/index.php/commartsreviewsiamu
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Citation
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
Publication
15
26
36
36
36
36
37
38
0
0
Citation / Publication
0.07
0
0.03
0.03
0
0
0.03
0
0
0