รายละเอียดข้อมูลวารสาร
รายละเอียดของวารสาร

ชื่อวารสาร : วารสารนิเทศสยามปริทัศน์
Total Citations : 29
Total Publications : 234
Journal Name : Siam Communication Review
ชื่อบรรณาธิการ : รศ.ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
ชื่อย่อของวารสาร : นิเทศสยามปริทัศน์
Abbreviation Name:
ISSN : 1513-2226
E-ISSN :
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถ.เพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กทม. 10160
เจ้าของ : คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / Faculty of Communication Arts, Siam University
จำนวนฉบับต่อปี : 2
Email : com2@siam.edu
Website : https://www.tci-thaijo.org/index.php/commartsreviewsiamu/index
TCI กลุ่มที่ : 2
สาขาหลักของวารสาร : Social Sciences
สาขาย่อยของวารสาร : Arts and Humanities / Social Sciences
หมายเหตุ :

ข้อมูล Citation และ Publication ของวารสาร

ข้อมูลของวารสาร
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Citation
2
1
1
10
7
5
2
0
1
0
Publication
0
12
15
26
36
36
36
36
27
1
Citation / Publication
0
0.08
0.07
0.38
0.19
0.14
0.06
0
0.04
0